พวงหรีดพัดลมตั้งพื้น 20 นิ้ว

5,000.00฿

พวงหรีดพัดลมตั้งพื้น  ไม่ต้องสั่งล่วงหน้าสามารถจัดทำได้แลย

14 นิ้ว   ดอกไม้ด้านบนกับด้านล่าง  2,000 บาท

16 นิ้ว    ดอกไม้ด้านบนกับด้านล่าง  2,500  บาท

18 นิ้ว    ดอกไม้ด้านบนกับด้านล่าง  3,500  บาท

พวงหรีดอุตสาหกรรม สั่งล่วงหน้า 1 วัน

18 นิ้ว  ดอกไม้ล้อมรอบ 4,500 บาท

20 นิ้ว ดอกไม้ล้อมรอบ 5,000 บาท

22นิ้ว  ดอกไม้ล้อมรอบ 6,000 บาท

หมายเหตุ พวงหรีดพัดลม สั่งล่วงหน้า 1 วัน

-ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง  วัดใกล้ระแวงร้านจัดส่งฟรี -โทนสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

-ดอกไม้บางชนิดอาจจะไม่มีตามแบบทั้งหมด ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล และดอกไม้ที่ร้านมีอยู่ ณ ขณะนั้น (แต่จะคุมโทนสีให้ได้ตามแบบ)

พวงหรีดพัดลมตั้งพื้น  ไม่ต้องสั่งล่วงหน้าสามารถจัดทำได้แลย

16 นิ้ว    ดอกไม้ด้านบนกับด้านล่าง  2,500  บาท

18 นิ้ว    ดอกไม้ด้านบนกับด้านล่าง  3,500  บาท

พวงหรีดอุตสาหกรรม สั่งล่วงหน้า 1 วัน

18 นิ้ว  ดอกไม้ล้อมรอบ 4,500 บาท

20 นิ้ว ดอกไม้ล้อมรอบ 5,000 บาท

22นิ้ว  ดอกไม้ล้อมรอบ 6,000 บาท

หมายเหตุ พวงหรีดพัดลม สั่งล่วงหน้า 1 วัน

-ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง  วัดใกล้ระแวงร้านจัดส่งฟรี -โทนสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

-ดอกไม้บางชนิดอาจจะไม่มีตามแบบทั้งหมด ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล และดอกไม้ที่ร้านมีอยู่ ณ ขณะนั้น (แต่จะคุมโทนสีให้ได้ตามแบบ)