Red Rose Flowers Vase

1,299.00฿

Vase Flowers Red Rose

หมายเหตุ –

-พื้นที่การจัดส่ง เราจัดส่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนการจัดส่งฟรี ตั้งแต่ “1800 บาทขึ้นไป รามคำแหง บางกะปิ  ลาดพร้าว คลองตัน สุขุมวิท พระโขนง ส่วนพื้นที่นอกเขต ค่าจัดส่งรถคิดตามระบบของ LINEMAN-LALAMOVE-GARBCAR

-โทนสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

-ดอกไม้บางชนิดอาจจะไม่มีตามแบบทั้งหมด ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล และดอกไม้ที่ร้านมีอยู่ ณ ขณะนั้น (แต่จะคุมโทนสีให้ได้ตามแบบ)

รายละเอียด

Red Rose Flowers Vase

หมายเหตุ –

-พื้นที่การจัดส่ง เราจัดส่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนการจัดส่งฟรี ตั้งแต่ “1800 บาทขึ้นไป รามคำแหง บางกะปิ  ลาดพร้าว คลองตัน สุขุมวิท พระโขนง ส่วนพื้นที่นอกเขต ค่าจัดส่งรถคิดตามระบบของ LINEMAN-LALAMOVE-GARBCAR

-โทนสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

-ดอกไม้บางชนิดอาจจะไม่มีตามแบบทั้งหมด ขึ้นอยู่ตามฤดูกาล และดอกไม้ที่ร้านมีอยู่ ณ ขณะนั้น (แต่จะคุมโทนสีให้ได้ตามแบบ)